وبلاگ

آخرین اخبار سایت را اینجا ببینید.

Nyt sen voi ladata

Lausekkeen kullekin odotetulle arvolle merkitään switch-rakenteessa oma case-osa. Tehdään laitoksen henkilökunnalle aliohjelma, joka laskee opiskelijan tenttiarvosanan. Jolla esitteli myös Jolla Tabletin KickStarter-projektina ja pääsi helposti tavoiteltuun rahoitukseen. 55Toiseksi Yhdysvalloissa tehdyn sovinnon mukaan Microsoftin on sallittava alkuperäisten laitevalmistajien ja kuluttajien aktivoivan tai poistavan pääsyn väliohjelmistoihinsa . Useimmiten liukuluvut ovat pelkkiä approksimaatioita […]

اطلاعات بیشتر

Comment réparer l’erreur de fichier DLL manquant dans Windows 10 ?

Le programme se lie avec une DLL pendant l’exécution, à la différence de la vieille bibliothèque statique. C’est pourquoi on appelle la bibliothèque de liaison dynamique. Vous pouvez aussi vous défaire d’une DLL pendant l’exécution quand vous n’en avez plus besoin. Si ce programme est le seul à employer la […]

اطلاعات بیشتر

Chip Errors Are Becoming More Common And Harder To Track Down

NoteSave and close files and any open applications, then select Restart now. Mansi Verma is a Technology Writer at Stellar®. She is a Tech enthusiast, holding over 7 years of experience in Data Recovery, IoT, Artificial Intelligence, and the Robotics technology domain. She loves researching and providing DIY solutions and […]

اطلاعات بیشتر

Fingerabdruck Funktioniert Nicht In Windows 10

Einige Android-Geräte haben eine Screenshot-Verknüpfung in der Benachrichtigungsleiste, auf die Sie einfach tippen können, falls Sie eine Aufnahme machen möchten. Wenn Sie ein anderes Programm zum Erstellen von Screenshots auf einem Mac verwenden, ist der Standardspeicherort für Dateien unterschiedlich. Sie werden möglicherweise in einem anderen Ordner gespeichert. Eine andere Möglichkeit, […]

اطلاعات بیشتر

Mehrere Partitionen Als Aktiv Gesetzt, Wie Beheben Und Welche Als Aktiv Markieren?

Was uns nicht gefällt ist das, was wir dabei entdecken. Und zwar die vielen Limitierungen, die mit der S-Version von Windows 10 einhergehen. Allen voran, dass nicht mehr nach Belieben Software installiert werden kann. Sie sind also auf Apps aus dem Windows Store beschränkt. Ganz unten steht Mit Eingabetaste Startvorgang […]

اطلاعات بیشتر